Prijs/Rendement

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Prijs/Rendement

Er bestaan verschillende soorten zonnepanelen, ieder met andere eigenschappen, werking, prijzen en rendement. 


Fotovoltaïsche zonnepanelen

Als we spreken over zonnepanelen hebben we het doorgaans over fotovoltaïsche zonnepanelen. Deze werken met cellen die gevuld zijn met silicium. Deze stof reageert op de zon en er ontstaat een elektrische lading in de cel met een positieve- en een negatieve kant. Omdat de cellen aan elkaar zijn gekoppeld en met elkaar in verbinding staan gaat deze elektriciteit lopen en ontstaat er stroom. Dit is echter nog gelijkstroom en dient door de omvormer omgezet te worden in bruikbare wisselstroom. Deze wisselstroom gaat komt de meterkast in en kan worden gebruikt. Er zijn drie gangbare fotovoltaïsche zonnepanelen op de markt, namelijk monokristallijn, polykristallijn en amorf. De volgende tabel geeft aan wat het verschil is en hoe ze het beste kunnen worden toegepast.

1. Polykristallijn​

​​​​​​
Levensduur: 25 jaar.

Klein verlies bij zwakke lichtval op het dak.

Verlies bij hoge temperaturen.

Geschikt voor woningen met een groot dakoppervlak en indirect zonlicht.


2. Monokristallijn

Levensduur: 25 jaar.

Groter verlies bij zwakke lichtval op het dak.

Verlies bij hoge temperaturen.

Geschikt voor woningen met een klein dakoppervlak en een goede oriëntatie op het zuiden.

3. Amorf

Levensduur: 25 jaar.

Minimaal verlies bij zwakke lichtval op het dak.

Minimaal verlies bij hoge temperaturen.

Geschikt voor woningen met een groot dakoppervlak en minder gunstige omstandigheden.


Thermische zonnecollectoren

Een thermische zonne-installatie met thermische zonnepanelen wordt ook wel een zonneboiler genoemd. Deze wordt gebruikt om op een milieuvriendelijke manier sanitair water mee op te warmen. Dit water gaat vervolgens uw centrale verwarming in, of kunt u gebruiken voor sanitaire behoeften. Thermische zonnepanelen zijn zwart en bevatten een buizenstelsel dat glycol bevat. Achter deze zonnepanelen kan het erg warm worden en het glycol neemt deze warmte op en transporteert het naar het watervat. Hier wordt het door middel van een warmtewisselaar overgedragen aan het water.Op deze manier kunt u water erg snel verwarmen en dus aanzienlijk besparen op uw gasverbruik. Een soortgelijke installatie is een prima alternatief voor een standaard verwarmingsketel. In de wintermaanden zal er echter wel een extra naverwarmer nodig zijn om het water op temperatuur te brengen.

Hybride zonnepanelen

Hybride zonnepanelen zijn panelen die zowel elektriciteit als warmte kunnen opwekken. Dit betekent dat u met hybride zonnepanelen zowel warm water als stroom kunt genereren. Er zijn twee verschillende soorten hybride zonnepanelen. Deze worden ook wel Photo Voltaïsch Thermisch (PVT) genoemd.

  • PVT-zonnecollectoren: bij dit type hybride zonnepaneel ligt de nadruk op het verwarmen van het water en niet op het opwekken van elektriciteit. Een goede keuze als u centrale verwarming hebt, waarbij goed warm water essentieel is.
  • PVT-zonnepanelen: bij dit type hybride zonnepaneel ligt de nadruk op het opwekken van elektriciteit. Indien u een warmtepomp heeft, vloerverwarming, of een ander verwarmingssysteem waarbij water met een lagere temperatuur vereist is, dan is dit de beste optie.

Nadeel van deze panelen is dat het gaat om een relatief nieuwe techniek die nog in ontwikkeling is. Op dit moment zijn deze panelen duurder in aanschaf en leveren ze in verhouding minder rendement dan 'gewone' zonnepanelen. Ook moet u rekening houden met hogere reparatiekosten bij een defect.

De prijs, opbrengst en terugverdientijd

Ieder hierbovengenoemde type zonnepaneel werkt dus nét even anders en ook de prijzen en opbrengst zijn verschillend. Hieronder vindt u voor elke situatie een indicatie van de mogelijke opbrengst/besparingen. Uiteraard zijn dit indicatieve gemiddelden en zal dit per huishouden verschillen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 

Fotovoltaïsche zonnepanelen Rendement/jaar in kWh Rendement/jaar in € Gemiddelde prijs Gemiddelde prijs min btw  aantal panelen
3750 Wp 3200 kWh €2.752 €7.312 €6.042 10
4500 Wp 3825 kWh €3.290 €8.775 €7.252 12
4200 Wp 3570 kWh €3.070 €8.190 €6.768 10
5040 Wp 4285 kWh €3.685 €9.828 €8.122 12

Share our website